Nowelizacja prawa w Holandii na podstawie zmian w dyrektywie 96/71 z dnia 28 czerwca 2018,dotyczącej delegowania pracownikȯw w ramach świadczenia usług.

Dnia 14 maja 2020 Sejm (Tweede Kamer) przyjął zmianę prawa dotyczącego implementacji nowych warunków wprowadzonych do dyrektywy 96/71 w dniu 28 czerwca 2018. Dnia 30 czerwca 2020 Senat (Eerste Kamer)  zatwierdził tą zmianę, która też weszła w życie 1 lipca 2020. Publikacja została ogłoszona dnia 15 lipca 2020.

Na wstępie: przedsiębiorstwa, które przystosowały się do poprzedniej zmiany i wprowadzonego już wcześniej - 18 czerwca 2016 roku prawa WAGWEU (Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie), nie muszą oczekiwać dużych zmian. Dwa lata temu Holandia negocjowała w UE warunki zmian dyrektywy i oczekiwała, że będą one wprowadzone, niestety już na tym etapie zostało parę spraw odrzuconych jak np. opłacanie II Filaru funduszy emerytalnych.  

W biuletynie styczniowym informowaliśmy Państwa na temat większości zmian. Poniżej przedstawiamy już konkretnie zatwierdzone zmiany oraz sytuacje, związane z interpretacją poszczególnych aspektów, które są ważne dla przedsiębiorstw, delegujących pracowników do Holandii.

Odczytal pełny artykuł tutaj.

contactWilt u advies of heeft u vragen over dit onderwerp?