Zmiana dyrektywy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, koniec delegowania międzynarodowego

23 października 2017 r. kraje Unii Europejskiej zgodziły się na zmianę dyrektywy o delegowaniu pracowników w ramach śwadczenia usług. Oznacza to, w świetle obowiązującego prawodawstwa, koniec delegowania w obecnej formie. Konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw spadła. Przyczyna jest następująca. Do tej pory firmy zagraniczne, delegujące pracowników do pracy, mogły skorzystać z obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne w kraju zamieszkania, kraju siedziby tejże firmy (jeśli zatrudnieni byli na podstawie A1). Przedsiębiorstwa te stosowały się tylko do podstawowych zasad Zbiorowego Układu Pracy tzw. CAO (tj. nie do całego CAO) i nie opłacały składek na rzecz pracowniczych funduszy emerytalnych i innych powiązanych funduszy, dzięki czemu koszt ceny tych firm za pracownika często wynosił kilka euro za godzinę mniej (między 3 a 4 euro w przypadku Polski), niż za pracownika zatrudnianego zgodnie z warunkami zatrudnienia obowiązującymi w Holandii.

Odcztaj pelny artykul tutaj.

contactWilt u advies of heeft u vragen over dit onderwerp?