Kancelaria podatkowa Holandia | Solowski Consultancy - Do pobrania

Documents
Kiedy znajduje zastosowanie obowiązkowe uczestnictwo w pracowniczych funduszach emerytalnych w zatrudnieniu transgranicznym. 92 Kilobytes Friday, 10 November 2017
Nowelizacja Dyrektywy 96/71/WE dnia 24.10.2017 55 Kilobytes Friday, 10 November 2017
Prawo WAADI od 01.07.2012 75 Kilobytes Tuesday, 11 November 2014
Prezentacja 23.01.2014 208 Kilobytes Tuesday, 11 November 2014
Spolka z o.o. w NL zmiany od 01.10.2012 Tuesday, 11 November 2014
Swiadczenie usług w Holandii 57 Kilobytes Tuesday, 11 November 2014
Ustawa o przeciwdzialaniu fikcyjnym konstrukcjom na rynku pracy 88 Kilobytes Wednesday, 08 July 2015
Ustawa o swiadczeniach pracowniczych 110 Kilobytes Thursday, 06 August 2015
Wanneer is verplichte deelneming bedrijfstakpensioenfondsen bij grensoverschrijdende arbeid aan de orde 91 Kilobytes Friday, 10 November 2017
Wijziging van de detacheringsrichtlijn 96/71/WE d.d. 24.10.2017 55 Kilobytes Friday, 10 November 2017
wyrok sądu w sprawie firmy Rimec 70 Kilobytes Monday, 27 July 2015