Rekenkamer: Fiscale regels Nederland niet uitzonderlijk, wel gunstig voor internationale bedrijven

Uit gegevens van de Belastingdienst blijkt dat internationaal opererende ondernemingen waarvan de aangifte door Belastingdienst Rotterdam wordt behandeld vanwege belastingverdragen en Europese regelgeving in Nederland geen 15 % dividendbelasting betalen, maar minder dan 1%. In de afgelopen tien jaar zijn de bedragen voor dividend, rente en royalty’s die via Nederland lopen aanzienlijk toegenomen. De Tweede Kamer …

Read More

MvF: Automatische informatie-uitwisseling om internationale belastingontduiking aan te pakken

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft op 29 oktober 2014 in Berlijn een verklaring getekend samen met 51 landen over automatische informatie-uitwisseling van belastinggegevens. Nederland gaat van deze landen informatie ontvangen over mogelijk Nederlandse belastingplichtigen. Nederland zal ook informatie verstrekken over mogelijk buitenlands belastingplichtigen. Nederlandse financiële instellingen gaan daarvoor informatie aan de Belastingdienst rapporteren zoals ze …

Read More

Wijziging van de detacheringsrichtlijn, het einde van internationale detachering

Op 23 oktober 2017 zijn de EU landen het eens geworden over de wijziging van de detacheringsrichtlijn. Dit betekend, kijkend naar de huidige wetgeving, het einde van de detachering in huidige vorm. De concurrentiepositie van Europese Ondernemingen neemt hiermee af. De oorzaak is als volgt. Tot op heden konden de buitenlandse ondernemingen die werknemers detacheren, …

Read More

Wanneer is verplichte deelneming bedrijfstakpensioenfondsen bij grensoverschrijdende arbeid aan de orde

Het Nederlands bedrijfsleven heeft afgelopen jaren, mede door de crisis en de druk op de kostprijs, gezocht naar oplossingen om goedkoper te kunnen produceren. Eigen personeel is door de jaren heen te duur geworden, mede door drukkende CAO’s die niet meer van deze tijd zijn en de druk van de sociale partners, de bonden die …

Read More