Wijziging van de detacheringsrichtlijn, het einde van internationale detachering

Op 23 oktober 2017 zijn de EU landen het eens geworden over de wijziging van de detacheringsrichtlijn. Dit betekend, kijkend naar de huidige wetgeving, het einde van de detachering in huidige vorm. De concurrentiepositie van Europese Ondernemingen neemt hiermee af. De oorzaak is als volgt. Tot op heden konden de buitenlandse ondernemingen die werknemers detacheren, …

Read More

Wanneer is verplichte deelneming bedrijfstakpensioenfondsen bij grensoverschrijdende arbeid aan de orde

Het Nederlands bedrijfsleven heeft afgelopen jaren, mede door de crisis en de druk op de kostprijs, gezocht naar oplossingen om goedkoper te kunnen produceren. Eigen personeel is door de jaren heen te duur geworden, mede door drukkende CAO’s die niet meer van deze tijd zijn en de druk van de sociale partners, de bonden die …

Read More