Fiscaal Juridisch Advies

Het fiscaal juridisch advies richten wij voornamelijk op internationale bedrijfsactiviteiten, waarin de verdragen, de Europese richtlijnen met de nationale wetgeving bepalend zijn. Wij zijn specialist inzake de toepassing van de bilaterale verdragsbepalingen tussen Polen en Nederland.

Wij adviseren veel Poolse, Nederlandse en ondernemingen uit andere landen over de toepassing van fiscaal juridische aspecten m.b.t. het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten in Nederland. Hierin verstaan we dienstverlening, handel en het opzetten van nieuwe entiteiten in Nederland. Bij internationale bedrijfsvoering staat een juiste fiscaal juridische structuur tussen de betreffende landen voorop.

Financiële administratie

Wij verzorgen voor u de volledige bedrijfsadministratie. U kunt eventueel gebruikmaken van de mogelijkheid om uw administratie online te benaderen, waar u zelf een deel van de administratie kan verzorgen, zodat wij er controle op uitvoeren. Ook kunnen wij voor u de administratie opzetten en inrichten.
Wij dienen voor u allerlei nodige aangiftes van BTW tot de accijns in. U kunt van ons op afroep tussentijdse rapporten verwachten. Tevens kunnen wij voor u bemiddelen bij financiële instellingen.
Indien nodig detacheren wij een van onze medewerkers bij u op het bedrijf, zodat de administratie altijd bijgewerkt is en u hier volledige inzicht en controle over hebt.
Per kwartaal (of maandelijks) verkrijgt u van ons rapportage over uw bedrijfsvoering. Wij houden alles scherp in de gaten en geven u advies over uw bedrijfsvoering bij onze termijnrapportage.

Salaris administratie

Solowski Consultancy verzorgt voor u de gehele loon c.q. salarisadministratie. U kunt van ons het volgende verwachten:

  • Informatievoorziening inzake de juridische, fiscale evenals arbeids technische verplichtingen
  • Vaststellen en toepassen van de CAO
  • Opmaken van arbeidsovereenkomsten en nodige gerelateerde documenten
  • Loonaangifte (ook voor internationale dienstverleners)
  • Aangiften sociale verzekeringen, pensioenen etc. Wij zijn specialist in gesplitste salaris opmaak tussen Polen en Nederland. Uw personeelskosten kunnen hiermee met 25% tot 30% verlaagd worden.

Fiscale en juridische scans

Ons bedrijf is ook gespecialiseerd in het adviseren over het beleid met betrekking tot de vennootschapsbelasting. Goed gepland belasting beslissingen kunnen grote besparingen bijdragen, en de financiële situatie van de onderneming verbeteren, de fiscale risico’s verminderen en operaties optimaliseren.