Mw Marta Ceglowska

Specialist inzake bedrijfsadministratie. Verantwoordelijk voor de opmaak van de jaarrekeningen en de BTW aangifte.

(Communicatie in Nederlands en Pools)