Wanneer is verplichte deelneming bedrijfstakpensioenfondsen bij grensoverschrijdende arbeid aan de orde

Het Nederlands bedrijfsleven heeft afgelopen jaren, mede door de crisis en de druk op de kostprijs, gezocht naar oplossingen om goedkoper te kunnen produceren. Eigen personeel is door de jaren heen te duur geworden, mede door drukkende CAO’s die niet meer van deze tijd zijn en de druk van de sociale partners, de bonden die steeds minder de werkende bevolking representeren, maar steeds in kracht toenemen. Veelal niet door de toename van de Nederlandse leden, want deze nemen alsmaar af, maar vaak door inkomsten die voortkomen uit procedures tegen de buitenlandse dienstverleners in Nederland. Het Nederlands bedrijfsleven vertrekt uit Nederland en/of  heeft zijn toevlucht gezocht in flexibele oplossingen, zoals het inschakelen van zelfstandigen uit binnen en of buitenland en buitenlandse dienverleners met arbeidskrachten met een ander arbeidsethos en die goedkoper zijn. Hiermee nemen de inkomsten voor de Bedrijfstakpensioenfondsen af.

Door lobby van de bedrijfstakpensioenfondsen, de bonden is druk gelegd op de politiek in Den Haag.    De voormalige minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dhr. Asscher heeft gestart met het invoeren van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) waarmee direct de meeste buitenlandse dienstverleners in beeld zijn gekomen. Tevens is het sociaal akkoord in 2013 getekend en daarmee is de weg begonnen van het aanscherpen van de wetgeving en de striktere controle op de buitenlandse dienstverleners. De Wet Arbeidsvoorwaarden bij Grensoverschrijdende Arbeid (WAGA) die invulling kreeg binnen de cao’s. Mede door de strijd van de Eurocommissaris Thyssen met steun van dhr. Timmermans, heeft Nederland met een aantal andere landen veel druk gelegd op de wijziging van de detacheringsrichtlijn 96/71. In 2014 is de aanvulling bekrachtigd en de eerste wijziging heeft zijn intrede gedaan op 18 juni 2016, met vervanging van de WAGA door de nieuwe wet WAGwEU (Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie). In de tussentijd is de Wet Aanpak Schijnconstructies in etappes doorgevoerd. Nu per 23 oktober 2017 is er binnen de Europese Unie een akkoord bereikt over een hernieuwing van de detacheringsrichtlijn, welke nog meer beperkingen zal leggen aan internationale dienstverlening.

Lees het volledige artikel hier.