Wijziging van de detacheringsrichtlijn, het einde van internationale detachering

Op 23 oktober 2017 zijn de EU landen het eens geworden over de wijziging van de detacheringsrichtlijn. Dit betekend, kijkend naar de huidige wetgeving, het einde van de detachering in huidige vorm. De concurrentiepositie van Europese Ondernemingen neemt hiermee af. De oorzaak is als volgt. Tot op heden konden de buitenlandse ondernemingen die werknemers detacheren, gebruik maken van de verlaagde grondslagen voor sociale lasten in woonland, land van vestiging van de werkgever (indien gewerkt werd op basis van de A1). Door het toepassen van de harde kern van de CAO (dus niet het gehele CAO) en het ontbreken van de premies van de bedrijfstakpensioenfondsen en andere gerelateerde fondsen, was de kostprijs voor deze ondernemingen, van de werknemer vaak enkele euro’s (tussen de 3 en de 4 euro voor Polen) per uur  lager dan die van de werknemer conform de volledige arbeidsvoorwaarden in Nederland.

Volledig artikel kunt u hier lezen.