Regulacje fiskalne dla międzynarodowych firm w Holandii – nie są wyjatkowe, lecz wciąż korzystne

Z polecenia holenderskiej drugiej izby parlamentu, Trybunał Obrachunkowy tego kraju przeprowadził badania na temat zjawiska unikania płacenia podatków w relacji do holenderskich regulacji podatkowych oraz funkcjonujących umów międzynarodowych. Badania wykazały co następuje: Regulacje podatkowe obowiązujące międzynarodowe firmy w Holandii są porównywalne do regulacji w krajach takich jak Wielka Brytania, Szwajcaria i Luksemburg. W stopniu, w …

Read More