Miedzynarodowe porozumienie w wymianie informacji podatkowych

Minister Dijsselbloem z resortu finansów podpisał 20 października w Berlinie oświadczenie na temat automatycznej wymiany informacji podatkowych z innymi 51 państwami. Holandia będzie mogła otrzymywać od tych państw informacje o możliwych holenderskich podatnikach. Holandia będzie mogła także dostarczać informacje odnośnie możliwych podatników zagranicznych. Holenderskie instytucje finansowe będą przekazywać informacje dla Urzędu Skarbowego w taki sam …

Read More

Kiedy znajduje zastosowanie obowiązkowe uczestnictwo w pracowniczych funduszach emerytalnych w zatrudnieniu transgranicznym.

W ostatnich latach holenderski rynek pracy, częściowo ze względu na kryzys oraz nacisk na koszty, zaczął szukać rozwiązań mających na celu obniżenie kosztów produkcji. Zatrudnianie własnego personelu stało się na przestrzeni lat za drogie, między innymi za sprawą przepisów zawartych w Zbiorowych Układach Pracy (tzw. CAO), które nie nadążają za zmianami oraz za sprawą nacisków …

Read More