Kiedy znajduje zastosowanie obowiązkowe uczestnictwo w pracowniczych funduszach emerytalnych w zatrudnieniu transgranicznym.

W ostatnich latach holenderski rynek pracy, częściowo ze względu na kryzys oraz nacisk na koszty, zaczął szukać rozwiązań mających na celu obniżenie kosztów produkcji. Zatrudnianie własnego personelu stało się na przestrzeni lat za drogie, między innymi za sprawą przepisów zawartych w Zbiorowych Układach Pracy (tzw. CAO), które nie nadążają za zmianami oraz za sprawą nacisków wywieranych przez partnerów, takich jak związki zawodowe, które co raz mniej reprezentują pracujące społeczeństwo, za to rosną w siłę. I to nie ze względu na zwiększającą się liczbę członków związków zawodowych holenderskich, ta bowiem się zmniejsza, ale z powodu dochodów, które wynikają z postępowania przeciwko zagranicznym dostawcom usług w Niderlandach. Holenderskie firmy opuszczają rodzimy rynek lub korzystają z elastycznych rozwiązań, takich jak zatrudnianie osób prowadzących własną działalność czy zatrudnianie pracowników poprzez zagraniczne agencje rekrutacyjne, które mają inne standardy etyki pracy i które są tańsze. Z tego powodu zmniejszają się przychody pracowniczych funduszy emerytalnych.

Działania lobbujące ze strony pracowniczych funduszy emerytalnych oraz związków zawodowych wywierają wpływ na politykę w Hadze. Były Minister Spraw Społecznych i Zatrudnienia, pan Asscher, zaczął wprowadzać w życie prawo alokacji pracowników przez pośredników (Wet allocatie arbeidskrachten door Intermediairs, tzw. WAADI), które bezpośrednio zidentyfikowało większość zagranicznych dostawców usług. Ponadto w 2013 r. podpisano umowę pomiędzy rządem, a organizacjami pracowników i pracodawców, co otworzyło drogę do wzmocnienie prawodawstwa i zaostrzenia kontroli nad zagranicznymi dostawcami usług. Weszło w życie prawo o warunkach pracy dla pracowników transgranicznych (De Wet Arbeidsvoorwaarden bij Grensoverschrijdende Arbeid tzw. WAGA), stając się częścią CAO. Po części z powodu walki eurokomiasarz Thyssen przy wsparciu pana Timmermansa, Niderlandy wywarły wiele nacisków na zmianę dyrektywy 96/71 dotyczącej delegowania pracowników w wielu innych krajach. W 2014 r. poprawka została ratyfikowana, a pierwsza zmiana została wszczęta 18 czerwca 2016 r., zastępując WAGA nowym prawem o Warunkach zatrudnienia pracowników delegowanych w Unii Europejskiej (Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie tzw. WAGwEU). W międzyczasie wprowadzano etapami Prawo kontrolujące konstrukcje pozorne (tzw. Wet Aanpak Schijnconstructies). Teraz, 23 października 2017 r., organy Unii Europejskiej osiągnęły porozumienie w sprawie odnowienia dyrektywy w sprawie delegowania, co jeszcze bardziej ograniczy usługi międzynarodowe.

Odczytal pełny artykuł tutaj.