Miedzynarodowe porozumienie w wymianie informacji podatkowych

Minister Dijsselbloem z resortu finansów podpisał 20 października w Berlinie oświadczenie na temat automatycznej wymiany informacji podatkowych z innymi 51 państwami.

Holandia będzie mogła otrzymywać od tych państw informacje o możliwych holenderskich podatnikach. Holandia będzie mogła także dostarczać informacje odnośnie możliwych podatników zagranicznych. Holenderskie instytucje finansowe będą przekazywać informacje dla Urzędu Skarbowego w taki sam sposób jak robiły to dla FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Administracja następnie przekazuje te dane automatycznie do krajów, które zobowiązały się do CRS (Common Reporting Standard).

W tym dniu takze 48 państw zobowiązało się jako pierwsze do wymiany informacji na bazie CRS do stycznia 2017. Trzy kraje zobligowały się do wymiany informacji na bazie CRS do września 2018 roku.

„Holandia jest w czołówce, jeśli chodzi o zwalczanie międzynarodowego unikania opodatkowania. CRS to duży krok naprzód na poziomie światowym”, powiedział minister Dijsselbloem. Oświadczenie jest podpisane na podstawie Konwencji WABB. Zobowiązania w CRS dotyczące składania raportów w Urzędzie Skarbowym, są wyrażone w ustawodawstwie krajowym.

Od września 2017 holenderski Urząd Skarbowy wraz z urzędami skarbowymi z państw wiodącej grupy wymieni się danymi finansowymi na bazie CRS.

Wymiana danych nastąpi w 2016 roku. Holenderskie instytucje finansowe musza od 1 stycznia 2016 roku identyfikować swoich klientów na bazie CRS i upewnić się, gdzie zamieszkują jego klienci i gdzie są w takim razie zobowiązani do płacenia podatku dochodowego. Zarówno osoby prywatne i firmy są identyfikowane na podstawie KSR i ewentualnie zgłaszane.