Pani Joanna Kowal

Księgowa. Przygotowuje administrację naszych Klientów.

(Komunikacja w języku polskim i angielskim)