Pani Marzena Mazurek

Office Manager

(Komunikacja w jezyku polskim i angielskim)